Program Polska Cyfrowa

Program podzielony został na IV Osie Priorytetowe: 

I.   Powszechny dostęp do szybkiego internetu
II.  E-Administracja i otwarty rząd
III. Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa  
IV. Pomoc techniczna   

Celem programu jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa (UP), jako fundamenty te przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Na realizację programu przeznaczono 2,17 mld euro.