Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

  • projektowanie i wdrażanie systemów Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji
  • opracowanie dokumentacji SZBI