Public relations

  • analiza rynku/audyt komunikacyjny
  • wytyczanie celów komunikacji
  • projektowanie przekazu  
  • wybór kanałów komunikacji