Marketing i zarządzanie

  • analiza możliwości rynkowych (pomiar  i prognozowanie popytu)
  • rozpoznanie segmentów rynku
  • wybór rynków docelowych
  • pozycjonowanie na rynku
  • pozycjonowanie względem konkurencji
  • badanie efektywności