Finansowanie inwestycji z funduszy europejskich

Świadczymy kompleksowe usługi doradcze w zakresie pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zapewniamy:

  • analizy projektów pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania, kryteriów oceny, szans otrzymania dotacji
  • nawiązanie współpracy z jednostkami badawczymi i rzecznikami patentowymi, którzy razem z klientem pracują nad nowymi technologiami i ich ochroną
  • dobór odpowiedniego i najkorzystniejszego źródła finansowania dopasowanego do potrzeb klienta
  • przygotowanie wniosków o dotacje – całej dokumentacji aplikacyjnej wraz z niezbędnymi załącznikami (m.in. biznes plan, studium wykonalności)
  • nadzór nad prawidłowym złożeniem dokumentacji, pilotowanie projektu podczas oceny formalnej
    i merytorycznej, kontakt z instytucjami przyjmującymi i oceniającymi wnioski
  • doradztwo i przygotowanie niezbędnej dokumentacji na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu
  • rozliczenia projektów obejmującego przygotowanie wniosku o wypłatę dotacji wraz z załącznikami, nadzór nad prawidłową realizacją projektu, doradztwo w zakresie wydatków, procedur, zamówień. Opiekujemy się projektem i doradzamy aż do momentu uzyskania przez klienta środków na konto
  • pomoc podczas kontroli projektów i przygotowania sprawozdań z realizacji inwestycji i ich efektów.