CSR

  • identyfikacja i analiza korzyści wynikających z wdrożenia kampanii  
  • przygotowanie koncepcji