Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory/

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 - stan na 12 października 2014 r.  
http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie/Strony/postepy_nss_121014.aspx

Przydatne linki: 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Agencja Rynku Rolnego
Biuletyn Informacji Publicznej